Κατά το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές από τα τμήματα Γ1 και Γ3 συμμετείχαν σε 2 προγράμματα eTwinning, στα πλαίσια των μαθημάτων της Ν.Ε. Γλώσσας, της Οικιακής Οικονομίας, των Γαλλικών και των Μαθηματικών:

1. HUMAN BEINGS: Different ideas, different emotions.

https://twinspace.etwinning.net/126055/home

Οι μαθητές του τμήματος Γ1 συνεργάστηκαν με σχολεία της Ισπανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας και της Μολδαβίας με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και συναισθήματα. Στόχος ήταν οι μαθητές να γνωρίζουν, να αποδέχονται και να εκτιμούν τη διαφορετικότητα των ιδεών, των συναισθημάτων και των χαρακτηριστικών των διάφορων πολιτισμών. Αντάλλαξαν ιδέες και σκέψεις δημιουργώντας video, κείμενα, logo, μέχρι και τραγούδια! Μάλιστα, μαθήτρια του Γ1 κρίθηκε νικήτρια, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των συμμετεχόντων καθηγητών και μαθητών, στην ανάδειξη του λογότυπου (logo) του προγράμματος, το οποίο παρατίθεται παρακάτω!

2. International E-Magazine

https://twinspace.etwinning.net/126302

Οι μαθητές του τμήματος Γ3 συνεργάστηκαν με σχολείο της Ισπανίας με θέμα τη δημιουργία ψηφιακών περιοδικών σε θέματα που αφορούν τους νέους σήμερα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές έγραψαν τα δικά τους άρθρα και αντάλλαξαν απόψεις α) για την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους, β) για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διατροφής, και συγκεκριμένα μέσω της μείωσης του κρέατος, γ) για το gaming και τις επιπτώσεις του στους νέους σήμερα και δ) για την παραπληροφόρηση/fake news. Παρακάτω, παρατίθενται οι σύνδεσμοι των δημοσιευμένων περιοδικών του προγράμματος. Καλή ανάγνωση!


https://madmagz.com/magazine/1883131


https://madmagz.com/magazine/1900074


Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!