Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων σχ. έτους 2021-22


Διδακτικό και Ε.Ε. Προσωπικό διδ. έτους 2021-2022

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ Διευθυντής
ΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛ. Υποδιευθύντρια
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΔΕΡΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ
ΚΟΥΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
ΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΣΑΚΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ
ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΑΜΠΩΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διδακτικό και Ε.Ε. Προσωπικό διδ. έτους 2021-2022

Α/ΑΕπώνυμοΌνομαΕιδικότητα
1ΙΩΑΝΝΟΥ (Διευθυντής)ΧΡΗΣΤΟΣΘΕΟΛΟΓΩΝ
2ΤΣΙΑΡΑ (Υποδιευθύντρια)ΓΕΩΡΓΙΑΓΑΛΛΙΚΩΝ
3ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

4ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
5ΒΛΑΧΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6ΓΕΡΟΔΗΜΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
7ΓΚΑΡΑΚΟΥΝΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΩΛΟΓΟΙ
8ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥΕΥΓΕΝΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9ΔΡΙΒΑΣΑΝΑΡΓΥΡΟΣΦΥΣΙΚΟΙ
10ΖΙΑΜΑΡΙΑΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
11ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
12ΚΑΛΟΓΕΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
13ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΘΩΜΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
14ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΦΥΣΙΚΟΙ
15ΚΑΤΣΑΡΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
16ΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥΑΡΓΥΡΩΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ
17ΚΟΥΦΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
19ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
21ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22ΝΟΥΛΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
23ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΜΑΡΩΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
24ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΙΩΑΝΝΑΓΕΩΛΟΓΟΙ
26ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27ΠΡΑΣΙΔΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28ΣΕΡΕΜΕΤΗΛΑΜΠΡΙΝΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ
29ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
30ΤΑΜΒΑΚΗΑΡΓΥΡΩΘΕΟΛΟΓΩΝ

Διδακτικό Προσωπικό 2020-2021

Διδακτικό Προσωπικό 2020-2019

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ

ΒΛΑΧΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΓΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΡΙΒΑΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΖΕΡΒΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ (Διευθυντής)

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΙ

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΚΟΥΦΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΜΠΑΛΗ (Υποδιευθύντρια)

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΜΑΡΩ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

ΠΡΑΣΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑΜΒΑΚΗ

ΑΡΓΥΡΩ

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

ΤΣΙΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2019-2020


Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας: Κράνη Όλγα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2018-2019

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ
ΔΕΡΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΙ
ΖΕΡΒΑΣ-ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΙΩΑΝΝΟΥ (Διευθυντής) ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΥΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΠΑΛΗ (Υποδιευθύντρια) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΑΡΩ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΦΟΡΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ ΧΗΜΙΚΟΙ

Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας: Κράνη Όλγα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2017-2018

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα
ΙΩΑΝΝΟΥ  (Διευθυντής) ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ01
ΜΠΑΛΗ   (Υποδιευθύντρια) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ08
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΠΕ79
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ ΠΕ81
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ02.50
ΔΡΙΒΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ04.01
ΖΕΡΒΑΣ-ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11
ΖΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕ03
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ04.01
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ02
ΚΟΥΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ86
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ03
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.05.50
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΑΡΩ ΠΕ80
ΠΑΠΑΚΩΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ07
ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.05
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ02
ΠΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ06
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ12.05
ΣΦΗΚΑ  ΜΑΡΙΑ ΠΕ06
ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ01
ΤΑΧΤΣΙΔΟΥ ΕΥΑ ΠΕ19
ΤΣΙΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ05

Βοηθητικό Προσωπικό:

Κράνη Όλγα Καθαρίστρια.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2016-2017
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

α/α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
1Ιωάννου Χρήστος ΠΕ01      (Διευθυντής)
2 Ζιά Μαρία ΠΕ11     (Υποδιευθύντρια)
3 Αδαμοπούλου Ελένη ΠΕ02
4Αναστασοπούλου ΑγγελικήΠΕ17
5 Αναστασόπουλος Παντελής ΠΕ16
6Αρβανίτη ΑγγελικήΠΕ02
7 Βλάχου Βασιλική ΠΕ02
8Βουτσινάς ΗλίαςΠΕ10
9 Δρίβας ΑνάργυροςΠΕ04.01
10 Ζέρβας-Παπαρίδης Ηλίας ΠΕ11
11Θεοδοσόπουλος ΘεοδόσιοςΠΕ03
12Μπαλάσκας ΙωάννηςΠΕ03
13Κατσαρού ΑθανασίαΠΕ02
14 Κουφού ΕιρήνηΠΕ02
15 Κραββαρίτης Κων/νοςΠΕ19
16 Μητρούσια Αλεξάνδρα ΠΕ03
17Νοχός ΜιχάληςΠΕ19
18Μπαλή Γεωργία ΠΕ08
19Κωνσταντοπούλου ΒασιλικήΠΕ06
20 Παπακώτση ΦωτεινήΠΕ07
21Φορλίδα ΑθηνάΠΕ04.02
22Πλατανιώτη ΙωάνναΠΕ04.05
23 Πολιτοπούλου ΠαναγιώταΠΕ02
24 Πρασίδου Ευαγγελία  ΠΕ06
25 Σφήκας ΣπύροςΠΕ12.05
26 Ταμβάκη Αργυρώ ΠΕ01
27 Τσιάρα ΓεωργίαΠΕ05
28Προδρόμου ΔήμητραΠΕ04.02.50


ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κράνη Όλγα (Καθαρίστρια)


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

1.       Πιτσιάκκας Πέτρος ΠΕ02 Φιλόλογος  Διευθυντής

2.       Ιωάννου Χρήστος ΠΕ01 Θεολόγος  Υποδιευθυντής

3.       Αδαμοπούλου Ελένη ΠΕ02 Φιλόλογος

4.       Γεωργούλα Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος

5.       Γουργουλέτη Παναγιώτα ΠΕ02 Φιλόλογος

6.       Γρέντζελου Ευγενία ΠΕ02 Φιλόλογος

7.       Ζια Μαρία ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

8.       Καλογεράς Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός

9.       Καρακώστας Κωνσταντίνος ΠΕ04.01.Φυσικός

10.   Καρδαρά Ελισάβετ ΠΕ02.50 Φιλόλογος (Τμήματα Ένταξης)

11.   Κούτρα Ευμορφία ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας

12.   Κουφού Ειρήνη ΠΕ02 Φιλόλογος

13.   Κραββαρίτης Κωνσταντίνος ΠΕ19 Πληροφορικής

14.   Λυκογιάννης Δημήτριος ΠΕ03 Μαθηματικός

15.   Μακρυδάκη Αγγελική ΠΕ10 Κοινωνιολόγος

16.   Μαντζαβά Χρυσούλα ΠΕ02 Φιλόλογος

17.   Μητρούσια Αλεξάνδρα ΠΕ03 Μαθηματικός

18.   Μπαλή Γεωργία ΠΕ08 Καλλιτεχνικών

19.   Μυλωνάς Δημήτριος ΠΕ04.01.50 Φυσικός (Τμήματα Ένταξης)

20.   Ντάλλα Ανθή ΠΕ16 Μουσικής

21.   Παπακώτση Φωτεινή ΠΕ07 Γερμανικής

22.   Παπαρίδης Ηλίας ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

23.   Πατρώνου Δημητρούλα ΠΕ02 Φιλόλογος

24.   Πιέρρος Βασίλειος ΠΕ04.01.Φυσικός

25.   Πλατανιώτη Ιωάννα ΠΕ04.05. Γεωλόγος

26.   Πολιτοπούλου Παναγιώτα ΠΕ02 Φιλόλογος

27.   Πρασίδου Ευαγγελία ΠΕ06 Αγγλικής

28.   Σινάνη Αθανασία ΠΕ06 Αγγλικής

29.   Συνεβριώτης Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής

30.   Σφήκας Σπύρος ΠΕ12 Ηλεκτρολόγος

31.   Ταμβάκη Αργυρώ ΠΕ01 Θεολόγος 

32.   Τσιάρα Γεωργία ΠΕ05 Γαλλικής

33.   Φερτάκης Βασίλειος ΠΕ04.03. Βιολόγος