Η αιώνια πόλη, η Ρώμη, φιλοξένησε τρία από τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, τις κκ. Πολιτοπούλου Παναγιώτα, Παπακωνσταντίνου Σμαρώ και Γρέντζελου Ευγενία, την περίοδο από 27/10/21 έως και 01/10/21 με αφορμή τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+/ Δράση KA101 που υλοποιεί η σχολική μονάδα (πλήρης τίτλος: Let’s ISA! Inclusive school in action, κωδικός σχεδίου: 2020-1-EL01-KA101-077660, αναλυτικά εδώ).

Οι προαναφερθείσες εκπαιδευτικοί, ως μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του προγράμματος, παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο “Interactive teaching - using educational games and new technology in order to inhance learners’ motivation” και πάροχο τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eruditus (Language) School (λεπτομερώς εδώ), προκειμένου να ειδικευτούν στην ενσωμάτωση των διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας (εκπαιδευτικά παιχνίδια και εργαλεία WEB 2.0) στη διδακτική πρακτική.

Στο πλαίσιο μιας συνολικής αποτίμησης η μαθησιακή κινητικότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χαρακτηρίζεται ως μια αξιόλογη ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη, απόκτηση νέων γνώσεων, εξοικείωση με διδακτικές μεθόδους και ανταλλαγή διεθνών εφαρμοσμένων ‘καλών πρακτικών’. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς επετεύχθησαν, καθώς μέσα από τις ποικίλες βιωματικές δραστηριότητες υιοθέτησαν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, στοιχεία που καλούνται να μεταλαμπαδεύσουν στους συναδέλφους τους σε επικείμενες επιμορφωτικές δράσεις με στόχο τη διάχυση σε ενδοσχολικό και διασχολικό επίπεδο.

Το ιστολόγιο μας: https://inclusive-school-in-action-nafpaktos.blogspot.com/?m=1