Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου στα χνάρια του Gaudi στη Βαρκελώνη!

Η πρώτη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου είναι γεγονός!

Η εν λόγω σχολική μονάδα υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+/Δράση KA101 συνολικής διάρκειας 24 μηνών (01/08/2020 – 31/07/2022) με τίτλο LISA, Let’s ISA! Inclusive school in action και κωδικό 2020-1-EL01-KA101-077660 (Περισσότερα εδώ).

Πολύτιμη εμπειρία μάθησης υπήρξε για τις τρεις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς (Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού, Αλεξάνδρα Μητρούσια και Σμαρώ Παπακωνσταντίνου) η παρακολούθηση δομημένου κύκλου μαθημάτων με τίτλο “A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers” (Περισσότερα εδώ). Η κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας το χρονικό διάστημα 23/08/21 – 28/08/21 και με φορέα υποδοχής τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy.

Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί απέκτησαν γνώσεις και διεξήγαγαν γόνιμες συζητήσεις με την εισηγήτρια Marta Mandolini και λοιπούς εκπαιδευτικούς αναφορικά με διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές για τη μείωση της σχολικής διαρροής και την ενίσχυση των κινήτρων και της αυτοπεποίθησης των μαθητών. Παράλληλα, οι επιμορφούμενες μέσω μαθητοκεντρικών ομαδικών βιωματικών δραστηριοτήτων ανέπτυξαν αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση των σχολικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών, των οικογενειών τους και των συναδέλφων. Ταυτόχρονα, κατανόησαν την έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών και γνώρισαν ερευνητικά τεκμηριωμένα τεχνικές πρόληψης και διαχείρισης.

Εν ευθέτω χρόνο θα ακολουθήσει, σύμφωνα με το εγκριθέν σχέδιο, η διάχυση νεοαποκτηθεισών γνώσεων, τεχνικών και στρατηγικών μάθησης και διδασκαλίας τόσο ενδοσχολικά όσο και σε επίπεδο τοπικό σε συνεργασία με τα σχολεία της πόλης και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος.

Το ιστολόγιο μας: https://inclusive-school-in-action-nafpaktos.blogspot.com/?m=1