Στο School Education Gateway's Teacher Academy δημοσιεύθηκαν ύστερα από κρίση ως προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό δεκαπέντε μαθησιακά σενάρια που κατατέθηκαν από εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο Bridging Distance and In-School Learning – Blended Learning in Practice (περισσότερα εδώ). Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και το σενάριο που εκπόνησε η dr. Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού, διδάσκουσα στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Το σενάριο τιτλοφορείται Exploring the Holocaust by Bullets και είναι διαθέσιμο εδώ στην πλατφόρμα Learning Designer.