Ύστερα από κρίση αναρτήθηκαν στο School Education Gateway's Teacher Academy εννέα σχέδια μαθήματος που υλοποιήθηκαν με το διαδικτυακό διδακτικό εργαλείο Stories that Move από τους εκπαιδευτικούς – συμμετέχοντες στο σεμινάριο Discussing Diversity and Discrimination – Using the Online Tool 'Stories that Move'. Στα επιλέξιμα εντάσσεται και το σχέδιο μαθήματος που εκπόνησε η dr. Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού, διδάσκουσα στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, με τίτλο Racism and Tolerance.