Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

Προκειμένου να κατανεμηθούν για προσωρινή χρήση στους μαθητές που τις έχουν ανάγκη, για αξιοποίηση στην εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, οι ηλεκτρονικές συσκευές (Tablet) που παραλήφθηκαν από τον Δήμο Ναυπακτίας και εξαιτίας του συγκεκριμένου τους αριθμού παρακαλούμε όπως σύμφωνα με σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οι ενδιαφερόμενοι μας προσκομίσουν έως την Δευτέρα 11/1/21 (εφόσον διαθέτουν κάποιο/α εξ αυτών) τα εξής:

  • Αποδεικτικό έγγραφο για το χαμηλό οικογενειακό τους εισόδημα
  • Αποδεικτικό έγγραφο για την ανεργία Γονέων/Κηδεμόνων
  • Αποδεικτικό έγγραφο για την ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας

Γνωστοποιείται επίσης πως σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο θα ληφθούν υπόψη αποδεικτικά έγγραφα για ειδικές δυσκολίες μάθησης καθώς και οι εξαιρετικές επιδόσεις των μαθητών/μαθητριών. Επίσης οι Γονείς/Κηδεμόνες δύνανται να προσκομίσουν όποιο άλλο παρεμφερές έγγραφο θεωρούν πως πρέπει να ληφθεί υπόψη.