Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου επιλέχθηκε προκειμένου να υλοποιήσει πιλοτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στα ίχνη της Γραφής» στο πλαίσιο της πράξης «Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της Γραφής και της Γλώσσας στον ελλαδικό χώρο» υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (αρ. πρ. Φ. 11/ΚΔ/9564/27-10-2015). Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική δράση υπό την καθοδήγηση του αντίστοιχου τμήματος της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

Μετά την υλοποίηση σχετικής ημερίδας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών το λόγο είχαν οι μαθητές της Α τάξης του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Στην εναρκτήρια εκπαιδευτική δραστηριότητα αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά μια μουσειοσκευή, μια κινητή εκπαιδευτική έκθεση αποτελούμενη από 12 αντίγραφα μουσειακών εκθεμάτων, πλούσιο συνοδευτικό εποπτικό υλικό και προτεινόμενες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των δυο πρώτων διδακτικών ωρών την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 ανά δυο τα τέσσερα συνολικά τμήματα της Α Γυμνασίου προσέγγισαν με τρόπο βιωματικό και ταυτόχρονα παιγνιώδη τις λειτουργίες και τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γραφής στη διαχρονία, από την αρχαιότητα ως το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 1821.Η επαφή των μαθητών με τα αντίγραφα των μουσειακών εκθεμάτων κάθε άλλο παρά περιορίστηκε στην επίδειξή τους από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό. Τα παιδιά αυτενεργώντας λειτούργησαν ομαδοσυνεργατικά, περιεργάστηκαν προσωπικά ένα προς ένα τα εκθέματα, έλυσαν γρίφους και αινίγματα, διατύπωσαν απορίες, συνδύασαν την παρατηρητικότητα με προϋπάρχουσες και νέες γνώσεις σχετικά με τη χρησιμότητα των αντικειμένων ανά εποχή.Οι μαθητές μας ως Μυκηναίοι διάβασαν τις πινακίδες της Γραμμικής γραφής Β, ως Αθηναίοι του 5ου αιώνα εξοστράκισαν τον Αριστείδη, ως Βυζαντινοί αξιωματούχοι σφράγισαν με το χρυσό δαχτυλίδι τα επίσημα κρατικά αρχεία, ως μέλη της Φιλικής Εταιρείας προέβησαν στην έπαρση της σημαίας της!


Το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η προσήλωση των μαθητών μας και η διατυπωθείσα επιθυμία τους να επαναληφθούν αντίστοιχες δράσεις πιστοποιούν την επιτυχή διεξαγωγή της αρχικής διερευνητικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα αποτελούν το έναυσμα για τις επόμενες προκειμένου να αναδειχθούν οι ποικίλες όψεις της μακρόχρονης ιστορίας της γραφής ως μέσου της πανανθρώπινης επικοινωνίας.

Στην πορεία μας αυτή πολύτιμος καθοδηγητής και συνοδοιπόρος ο κ. Σπύρος Παπαδάκης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής και Υπεύθυνος παιδαγωγικής καθοδήγησης της σχολικής μας μονάδας, στον οποίο και απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες.

Ρόλο συντονίστριας και εμψυχώτριας έχει αναλάβει η κ. Κωνσταντίνα Ειρήνη Κουφού, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ 02 φιλολόγων.


 


Ολοκληρώνοντας την αρχική αποτίμηση της πρώτης δράσης ας απολαύσουμε τους μαθητές μας επί το έργον!